Information

Printable Parents' Handbook 2020-21 & Policies (PDF)

Click on the heading to get more information

The school takes advantage of all opportunities to obtain grants to enrich children's educational experiences. In this section , we share information about the grants that the school has received and how they have been spent.

Datganiad Gwariant Grant Datblygu Disgyblion Ysgol Abererch (Welsh only available)

Click here for more information (Welsh only available)

llinell

PROFESSIONAL LEARNING GRANT - £1265

Click here for more information (Welsh only available)

llinell

PUPIL DEPRIVATION GRANT 2016 - 2017

Click here for our Pupil Deprivation Grant Statement (Welsh only available)

llinell

GRANT YMDDIRIEDOLAETH ENLLI  - £120 (Welsh only available)
Derbyniwyd grant oedd yn talu am hanner cost mynd a blwyddyn 5 a 6 i Enlli.
Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

GRANT PLAS MENAI - £1040 (Welsh only available)
Llwyddwyd i dderbyn arian grant o’r Thomas Howell Fund i dalu y rhan fwyaf o’r costau i fynd a’r disgyblion ar ymweliad preswyl i Plas Menai yn 2015.Bydd y disgyblion yn treulio tri diwrnod yn y ganolfan yn Mawrth 2015.

llinell

GAD 2014/15 - £2754 (Welsh only available)
Mae’r ysgol yn derbyn arian grant y llywodraeth (grant Amddifadedd Disgyblion) am bob plentyn sydd â hawl i ginio am ddim.Mae’n ofynnol i bob ysgol amlinellu sut mae’n gwario’r arian.

  • Cyflogi uwch-gymhorthydd i dargedu disgyblion mewn grwpiau – canolbwyntio ar iaith a rhifedd.
  • Buddsoddi yn y cynllun darllen Saesneg Reading Eggs.
  • Cynnal noson gwricwlaidd mathemateg i ddangos i’r rhieni sut y dysgir mathemateg i’r disgyblion.
  • Cydweithio gyda ysgolion eraill y dalgylch i greu adnoddau ar gyfer gweithredu y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd- canolbwyntio ar ymresymu rhifol.
  • Creu pecynnau gemau iaith a rhifedd i’r plant fynd adref gyda’u rhieni.
  • Dadansoddi profion cenedlaethol er mwyn cynllunio.
  • Trefnu hyfforddiant rhifedd a llythrenned dalgylchol.
  • Mabwysiadu’r cynllun talabout- prynu adnoddau a hyfforddi aelod o staff.

POLICY : Giving Medicine to Pupils - click here

When can I return to school? - click here