News

TIMETABLE NATIONAL TESTS 2018

timetable

Click here for more information

 

PARENTS' HANDBOOK 2017-18

poster

Click here for more information

 

September 2017 Letter

poster

Click here for more information

 

EVENTS/IMPORTANT DATES - SUMMER TERM 2017

poster

Click here for more information

PARENTS' HANDBOOK 2016-17

poster

Click here for more information


EVENTS/IMPORTANT DATES - SPRING TERM 2017

poster

Click here for more information


llinell

Christmas Show 2016 Pictures

poster

Click here for more pictures

llinell

EVENTS/IMPORTANT DATES - CHRISTMAS TERM 2016

poster

Click here for more information


llinell


Active Journeys Event at Ysgol Abererch
FREE safety check! 24th of Novemeber 2016 - click here


llinell

Christmas Show 2016

poster

Click here or on the poster to view the document

llinell

Sustrans Healthy Journeys

poster

(Welsh only available)

Mae rhaglen Teithiau Iach Sustrans yn fenter gyffrous ar gyfer ysgolion sy'n dymuno gweld mwy o'u disgyblion yn dewis taith egnïol ac iach i'r ysgol. Mae cynyddu nifer y plant sy'n cerdded, beicio neu sgwtera i'r ysgol yn rheolaidd yn cynnig nifer o fanteision - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Website: www.sustrans.org.uk

Click here to enlarge the poster.

llinell

Clwb Beicio Dwyfor Cycling Club

poster

Traffic-free coaching, mountain biking, road cycling and more! Coaching sessions every Thursday evenings 6:15-7:15 at Glasfryn Park, Y Ffôr. Age 7+ Beginner and experienced groups. Road bikes available for use. First session free then £3 a session.

Click here for more information

 

Official opening of the school garden!

poster

(Welsh only available)
Mae'r arian a godwyd gan y Gymdeithas Rhieni wedi cael ei wario ar greu gardd fendigedig i'r disgyblion! Cafwyd bore Mefus a Lemonêd a gwahoddwyd rhieni, llywodraethwyr a ffrindiau'r ysgol i'r bore!
Click here to see the photos (photos coming soon)

llinell

Keep safe in the sun!

poster

Congratulations to Llewelyn for designing a great poster!

Click here to enlarge the poster.

llinell

ON YOUR BIKE!

poster

How about riding your bike or walking to school from September on?

Click here to see Elin's poster!

llinell

EVENTS/IMPORTANT DATES- SUMMER TERM 2016

poster

Click here for more information

 

Wythnos Cymru Cŵl Activity Week April 11-15th

poster

Click here for more information

 

 

Santa's Visit!

children

Click here to see the photos

llinell

Merry Christmas!

Merry Christmas and a Happy New Year from everyone at Ysgol Abererch!

Next term will start on Tuesday, the 5th of January.llinell

Christmas Show 2015

children

Click here to see the photosllinell

Christmas Bingo

poster

Christmas Bingo at the Black Lion, November 23rd - click here

llinell

National Schools Meals Week

poster

Lamb dinner on Wednesday, November 4th - click here

 

Cam 5 Ysgol Iach! (translation coming soon)

pysgodyn

Mae'r ysgol wedi llwyddo i dderbyn achrediad cam 5 yng Nghynllun Ysgolion Iach Gwynedd.

Cyflwynwyd y ddeilen arbennig i'r ysgol mewn seremoni arbennig yn yr ysgol.

llinell

Seremoni gwobreuo y Community Education Awards (translation coming soon)

Seremoni gwobreuo

Seremoni gwobreuo y Community Education Awards.

Cliciwch yma i weld y lluniau.

llinell

Interpreting National Reading and Numeracy Test Results

Animated guide for parents/carers - click here for more information

llinell

A warm welcome to Cric!

fish

Our new friend at Ysgol Abererch
Click here to read Cric's story!

llinell

A NATIONAL AWARD FOR THE SMW-FIS!
dyddiadau

It is a pleasure to announce that the SMŴ-FI PROJECT has won a national award! Over 2500 entries had been received and we won the Healthy Eating Initiative Award! Please visit the website for more information -www.communityeducationawards.co.uk . A presentation will be made in a special sermony in school before the end of term! We are extremely proud of winning this award!

llinell

EVENTS / IMPORTANT DATES

dyddiadau

Click here for a list of days to remember during the Summer Term

llinell

£251 Raised for Nepal

poster

Thank you to the School Council for arranging to raise money for the Nepal Earthquake Appeal.

llinell

S4C

poster

Remember that there are greatWelsh programmes on S4C!

Click here for more information

llinell

National Numeracy and Literacy Tests

Click here for the Timetable
Click here for more information

llinell

Congratulations!

plant


This pupil from year 2 has been successful in a competition organised by Gwynedd Library Services to celebrate World Book Day!

llinell

batris

YEAR 1 AND 2 ENTERPRISE

Smoothies for sale on Friday mornings.

30p for a small bottle.

children

Click here to see the advert.

Cymru Cŵl Week!
LOGO SIARTER IAITH

Click here to see which activities are happening at Ysgol Abererch!

llinell

Comic Relief Day 13.03.15  
plant

Click here for more information

llinell

World Book Day 2015!  
plant

Click here for more photos

llinell

St David's Day 2015!  
plant

Click here for more photos

llinell

World Book Day 2015

poster

Come to school dressed as a character from a book!

Click here for more information

llinell

Red Nose Day 2015!

plant

Noses Now On Sale!

llinell

Urdd National Swimming Gala

plant

Congratulations to Daniel Schwabauer on his success at the Urdd National Swimming Gala.

 

Bathodyn Blue Peter i Ella! (Welsh Only)
plant

Llongyfarchiadau enfawr ar ennill bathodyn Blue Peter! Cafodd Ella y bathodyn am greu offeryn i ddal dwr glaw!

llinell

Santa ar Streic!
plant Click here to see photos of the show!

llinell

Christmas Jumper day at Ysgol Abererch!
plant
We raised £70 for a good cause!

Click here to see the photos!

llinell

An Old Fashioned Christmas!
plant Bu blynyddoedd derbyn i 3 yn mwynhau bore yn Amgueddfa Lloyd George, Llanystumdwy.

Click here to see the photos!

llinell

Planting Bulbs with the Nursery Class

plant

Nursery Class busy planting bulbs for the spring term - click here

llinell

Chrismtas Lunch - December 17th

plant


llinell

Save The Children Christmas Jumpers

plant

Children and staff are invited to come to school wearing their Christmas jumpers and to donate £1 to the Save the Children fund! - click here

llinell


Children in Need

plant

The School Council organised a silly hair and pyjama day to raise money. £140 was raised in total ! Click here to see the photos.

llinell

Bingo
plant
More information - click here

llinell

27/10/14 Chwilfa Chwedlau

plant

Congratulations on your success in the Summer Reading Challenge arranged by Gwynedd Library Service.

llinell

23/10/14 Halloween Disco

plant

What fun! Click here to see the photos.

llinell

Children In Need

Celtiaid

Click the image for more details

llinell

16/10/14 The Celts and Romans in Ysgol Abererch (English Coming Soon)

Celtiaid

Bu cwmni theatr mewn addysg 'Mewn Cymeriad' draw yn yr ysgol yn cyflwyno BUDDUG BRENHINES Y BRWYDRO. Mae'r cwmni yn cyflwyno hanes mewn ffordd fywiog a llawn hwyl!
Click here to see the photos

llinell

15/10/14 Netball

Congratulations to the netball team on their success in the competition on Monday!

llinell

Halloween Disco

Halloween Disco

Neuadd Bentref, Abererch
Thursday
23/10/14, 6-7pm
Entry: £1

For more details - click here

llinell

Beic Lewis wedi cyrraedd!

Beic Lewis wedi cyrraedd! (Welsh only at the moment)
Dyma Lewis ar ei feic newydd!
Trefnodd y cyngor ysgol ddiwrnod di-wisg ysgol i godi arian at brynu'r beic.
Pob hwyl i ti Lewis!

llinell

2 eneth

Year 2 and 3 visit Criccieth beach

Aeth Bl 2 a 3 i ddysgu am fio-amrywiaeth y traeth.
Diolch i Swyn Spencer o Cyfoeth Naturiol Cymru am drefnu!

More photos - click here

llinell

ynys enlli

Year 5 and 6's trip to Bardsey Island

More Photos - click here

 

kara beca abererch

 

Pupils of the year 2013-2014

Congratulations to Kara Roberts and Beca Davies

llinell

reading eggs

 

Remember to read during the Summer Holidays!

Click here

llinell

tynynant

 

Fun and Games for all the family, free of charge, at Tyn-Y-Nant

Click here for more information

llinell

llangollen

 

Yr 1-6 school trip to Eisteddfodd Llangollen

Click here to see more photos

llinell

logo marc actif cymru

GOOD NEWS! - ActiveMark Cymru

Mae ysgol Abererch wedi bod yn llwyddiannus yn ein cais am Gymhwyster MarcActif Cymru.

Rhoddir MarcActif Cymru i ysgolion sydd, ym marn yr aseswyr, yn dangos ymrwymiad i ddatblygu ansawdd Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol i'r holl blant.

Mae’r cymhwyster yn cydnabod fod yr ysgol yn rhoi sylw blaenllaw i ddayblygu ffitrwydd y disgyblion!

llinell

plant

 

Sports Day 2014

Click here to see more photos

llinell

pasg

 

A Visit to Asda

Click here to see more photos

llinell

zoolab

Zoolab Visit!

Cawsom gyfle i ddysgu am wahanol anifeiliaid a gafael yn rhai ohonyn nhw pan ddaeth cwmni Zoolab i'r ysgol.
Dysgom am anifeiliaid fel nadroedd, crancod, malwod mawr , crwbannod a tharantiwlas! Cliciwch yma i weld mwy o luniau!

 

 

Family Learning

 

Family Learning

Click here for more details

llinell

pasg

 

GWYLIAU PASG HAPUS I BAWB!

Bydd yr ysgol yn cychwyn yn ôl ar Ddydd Llun, Ebrill 28ain.

llinell

LOGO SIARTER IAITH

 

Special Visitor !!

Click here to see the photos

llinell

LOGO SIARTER IAITH

 

Special Visitor !!

Click here to see the photos

llinell

LOGO SIARTER IAITH

 

Cymru Cŵl Week

Click here to see the photos

llinell

eisteddfod ffug

 

Un après-midi de plaisir dans Ysgol Abererch!

Click here for more information

llinell

plentyn

10.03.14 URDD ART AND CRAFT WINNERS

Llongyfarchiadau i'r rhai fu yn fuddugol gyda'u gwaith llaw yn Llithfaen Nos Iau.
Click here to see their work.

llinell

PLANT

06.03.13 WORLD BOOK DAY PHOTOS

Click here to see more photos

WORLD BOOK DAY - VIDEOS!
Our favourite books and World Book Day 2014 Fashion Show! Click here to see the videos

llinell

award

19:02:14 CONGRATULATIONS TO OUR DARING CREW!
ABERERCH FOUNDATION STAGE CLASS ARE THE WINNERS OF THE REGIONAL ROUNDS!

Click here to see the official final round photos in Llandudno.

More photos - click here

Story to follow shortly

llinell

Plismon

07:02:14 Plismon newydd yn Abererch!

CLICIWCH YMA I WELD MWY O LUNIAU!


llinell

pobl

23:01:14 CONGRATULATIONS!

Alisha Sky oedd ennillydd cystadleuaeth tynnu llun Nadoligaidd a drefnwyd gan fanc Barclays, Pwllheli.

Millie Jackson oedd yn 2il a Caio Jones yn 3ydd. Y tri o Ysgol Abererch! Da iawn chi!.

llinell

poster

 

23:01:14 Nursery Class Open Morning in February

Click here for more information

llinell

battery

08:01:14 Battery Recycling

Remember that we are now collecting batteries.The box is by the front door.

llinell

batris

08:01:14 YEAR 1 AND 2 ENTERPRISE

Smoothies for sale on Friday mornings for a month's trial.

30p for a small bottle.

children

Click here to see the advert.

 

nadolig

20:12:13 Merry Christmas and a Happy New Year!
The school will re-open after Christmas on Tuesday,January 7th.

school council

DISCO

06:12:13 Christmas Disco

Click here for more information

school council

plant

06:12:13 Christmas Tree

Thank you to Glasfryn Fencing for the lovely Christmas Tree. Year 3 and 4 girls had fun decorating the tree!

school council

plant

21:11:13 Work with Textiles

Lois Pyrs with KS2 children. Click here for more photos

school council

pudsey

18:11:13 Operation Christmas Child

25 boxes are on their way! Click here to see the certificate

school council

pudsey

15:11:13 Children in Need

Pudsey comes to visit! Click here to see more photos

school council

poster

Christmas Fair

Thank you for your support.

We raised £850. Excellent!

school council

plant

08:11:13 Noson Tan Gwyllt

Diolch i Quinton Williams am noson tan gwyllt gwych ac am yr arian i'r ysgol!


school council

plant

28:10:13 Congratulations!

Dyma'r disgyblion gwblhaodd yr her ddarllen Plas Braw a drefnwyd gan Gwasaneth Llyfrgell Gwynedd dros yr haf. Da iawn chi!

school council

calan gaeaf

25:10:13 Halloween Disco

Click here to see photos from the Halloween Disco

school council

NSPCC

22:10:13 Halloween Disco

Getting ready for the disco .... thank you Anti Jo and Asda!

school council

Bingo!

Bingo Night - £453 was raised at the school. Thanks to all for the support!

school council

NSPCC

10:10:13 Ymweliad yr NSPCC i gyflwyno Childline
Bu gweithwyr o'r NSPCC yn yr ysgol yn cyflwyno gwasanaeth Childline i ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6.Mae hyn yn ran o waith yr ysgol ar agweddau iach a diogel -cliciwch yma i weld y lluniau

   
bl 6 a Fflur Williams

22:07:2013 GOODBYE AND BEST OF LUCK TO MISS FFLUR WILLIAMS AND YEAR 6

llinell

image

19:07:2013 Summer Reading Challenge

Last year Ysgol Abererch was amongst the top 10 schools with the most pupils taking part in this challenge. Let’s try and be in the top 3 this year!!!! Click Here for more details.

llinell

17:07:13 End of Term Trips - click here to see the photos

line

children

Lord Dafydd Ellis-Thomas

Pupils meeting Lord Dafydd Ellis-Thomas a very special morning!

Click here to see the photos.


line

Lucy

12:07:13 Congratulation Lucy on winning the logo design competition !

Click here for more information

line

sports day

Sports Day 2013

Click here to see the photos

line

deio a mia

02:07:13 – Computer Competition
Llongyfarchiadau i Deio a Mia ar ddod yn 2il yn y gystadleuaeth hon!

Click here for more information

ioga

02:07:13 – Yoga Sessions
Dyma'r plant meithrin yn mwynhau eu sesiynnau ioga ar fore Gwener!

Click here
to see the photos.

ras hwyaid 01:07:13 Forest Walk

Bu disgyblion dosbarth cyfnod sylfaen yn chwilio am Y Gryffalo a'i ffrindiau yng nghoedwig Glasfryn Dydd Iau diwethaf!

Click here to see the photos or click here to see the video.

ras hwyaid

01:07:13 – Duck Race and Sports Day

Cafwyd diwrnod llwyddiannus iawn. Diolch i bawb am gefnogi a gwerthu hwyaid.

Gwnaethwyd £615 o elw i'r ysgol. diolch. Click here to see the photos.

school council

poster

Duck Race and Sports Day

Saturday June 29 2013

12:00-3:00pm

Click here for more information

school council

poster

4-06-13 – DANCE PROJECT Years 1-6
The Dawns I Bawb dance company will be holding dance workshops for pupils in years 1-6 for a 6 week period. The children will need their p.e kit.

7-06-13 - NURSERY CLASS YOGA
The nursery class will be having yoga lessons this term on Fridays.Pictures to follow…

Click here for more information

school council

plant yn eistedd

Foundation Phase children go on a train trip

A Safety Project by Arriva Trains.

Click here to see the photos

school council

plentyn

02:05:13 Gardening

Nursery class enjoy working outside and the Gardening Club has started again - click here to see the photos

school council

dyddiadur

02:05:13 LUCKY DIARY

An opportunity to support the school and to win £50! -
click here

school council

poster

SPECIAL OFFERS ON BOOKS - YOU CAN SEE THE BOOKS IN THE SCHOOL

 

Click here for more information

school council

sioe techniquest

CRIME SCENE DETECTIVES - Techniquest show
Key stage 2 pupils had the opportunity to be crime scene detectives on 18/03/13 . Members of staff from Techniquest came to school to hold this special workshop The children were given the following senario and had to find the thief .

Lord Llandaf has had a burglary at his home. An antique has been stolen namely a teddy bear that has been in the family for generations.Five people are suspects - one of them is the actual thief. You will be working in teams to examine five pieces of evidence – examining fingerprints, footprints, locks and keys, using ink cromatography and ultra –violet light to find out who stole the teddy!

We had a fantastic morning … it is possible that a future detective was in our class!

Click here to see more photos

anti gwenda

22:03:13 Anti Gwenda Retires

On the last Friday of term we had a special service for Anti Gwenda who was retiring after 35 years of working in Ysgol Abererch. She was presented with gift by the children, staff and governors.

Amongst the gifts there was a poem written especially for Anti Gwenda by the bard Myrddin ap Dafydd. We wish her a happy retirement.

school council

pori drwy stori logo

22:03:13 The Performance of Pori Drwy Stori Rhyme Challenge - click here

Click here to see photos of the performance

Pori Drwy Stori Rhyme Challenge - click here

school council

20:03:13 I-pad training for parents
Thank you to the parents who attended the training session for parents run by Mr Derec Evans from Cynnal. Some useful apps were shown and we had an opportunity to see some of the work already done. Very positive feedback was given by the parents.

   

4 children

A PRESENTATION ON I-PADS FOR PARENTS

You are invited to a presentation by Mr Derec Evans, the IT advisory teacher from Cynnal. He will be showing you some useful apps and you will be able to see some of the work already done on the ipads in ysgol Abererch.You can bring your own i-pad or borrow one from us.
A child-minding club will be available.


school council

plant wrth y lein

19:03:13 Train Safety on the Bermo line - KS2
Click here to see more photos

school council

4 children

15:03:13 COMIC RELIEF

The pupils have been selling red noses to raise money for Comic Relief. The School Council organised a fair and the children wore their own clothes to school.


school council

4 children

08:03:13 WORLD BOOK DAY

We dressed up as book characters on World Book Day - click here to see more photos


school council

children

01:03:13 DYDD GŴYL DEWI

We have been celebrating St David's Day
- click here to see more photos


school council

cyngor ysgol

26:02:13 WEBSITE LAUNCH AFTERNOON

The School Council are ready for the launch
- click here to see more photos


school council

diwrnod_crempog Pancake Day photos - click here

plant mewn angen

Celebrating the Chinese New Year - February 2013

We are one of the winners in a competition that was held by the British Council! Every school in Britain was invited to send in details about their Chinese New Year celebrations.

 

Ysgol Abererch is the only school in Wales on the winners list! You can read all about it through this link. Also, here is the story in the Cambrian News - click here . Click here to see more photos.

poster

AFTER SCHOOL CLUBS SPRING TERM 2013

Click here to see photos from the After School Clubs

plant mewn angen

CHILDREN IN NEED DAY 2012£150 was raised towards Children in Need during a day wild hair and pyjamas!

Click here to see more photos