Children

Welcome to the Children's Section

Ysgol Abererch is a busy and happy school!

Visit the Album to see photos of our activities and events - click on the links on the right.

 

 

logo national trust

 

 

Click here for 50 things to do before you are 11¾!

 

 

 

 

llinell

 

aderyn

 

We have been learning about birds in the Nature Club.


 

 

 

 

Can you name these birds?

 

 

 


Un après-midi de plaisir dans Ysgol Abererch!
eisteddfod ffug
 

llinell

french

Monsieur Bernanrd Sautin and pupils from Coleg Meirion Dwyfor visited the School to hold an afternoon packed with French activities. Games were played while speaking French. Thank you to Elin, Mali and Ben students from the College.

For more photos - click here

BLOG BOB

Dydd Iau, Rhagfyr 5ed   
Www!! Dwi wedi gweld Harvie, Tai ac Alex Dunne nos Fawrth. Mae Anti Sian wedi bod yn y siop dydd Mercher hefyd yn chwilio am baent, yda chi’n ail-addurno Anti Sian?!

llinell

Dydd Mawrth, Rhagfyr 3ydd                                              

bob bob a ffrind

Rydw i wedi setlo yn gret yn fy nghartref newydd. Rydw i’n gweld pob dim o’r ffenast ‘ma! Dw i wedi gwneud ffrind newydd yn barod. Dyma hi. Mae ‘na lot o bobl yn pasio ac yn stopio i edrych arnaf i…


llinell

bob the snowmanDydd Llun, Rhagfyr yr 2ail                                  

Roeddwn i reit nyrfys pan welish i’r fan yn bagio lawr at yr ysgol.  Dwi di mwynhau cael fy ngwneud.  Diolch blant Abererch.  Beca a Kara – fydd y  sgarff ma yn gret i gadw ngwddw i yn gynnes.  Os gewch chi amser newch chi fenyg i mi plis?  Mae mysedd i’n oer! Edrych mlaen i weld lle fydd fy nghartref newydd i...

 

 

 

 

 

 

 

 


WORDS

     
Prysur, prysur, prysur Cân y Cardiau Mynd i Fethlehem
     
Cân y Postman Dim lle yn y llety Cân y Doethion
     
Cân y Bugeiliaid Cân y Bugeiliaid 2  
     
Penblwydd Pwy Cytgan Penblwydd Pwy  
     

 

MUSIC

 

 
Prysur, prysur, prysur  
 
 
Cân y Postman  
 
 
Cân y Bugeiliaid  
 
 
Cân y Cardiau  
 
 
Cân y Doethion    
 
 
Mynd i Fethlehem    
 
 
Dim lle yn y llety    
 
 
Penblwydd Pwy