Who's Who

The school staff all work to ensure that the pupils are able to have the best possible experiences in their school life. This year, there are three full-time classes, and one part-time class at the school. Here is a list of the staff forming our friendly team here at Ysgol Abererch:

Head Teacher and KS2 Teacher - Yr 3 and 4 Mrs Annwen Hughes
Foundation Phase Teacher (part time 4 days) Miss Eleri Williams
Foundation Phase Teacher (part time 1 days) Mrs Lowri Jones
KS2 Teacher - Yr 5 and 6 Mrs Rebecca Lewis
Full Time Higher Level Assistant Mrs Ann Parry
Full Time Higher Level Foundation Phase Assistant Mrs Sian Lloyd Roberts
One-to-one Assistants Miss Cara Jones
Mrs Bethan Atkinson
Part-time Teacher / Special Needs Co-ordinator Mrs Sian Teleri Hughes
School Secretary Miss Caren Thomas
Cook Mrs Eleri Roberts
Caretaker Ms Brenda Jones

 

(translation coming soon)

Rydym ni yn Ysgol Abererch yn ymfalchio yn y cysylltiadau sydd gennym gyda cholegau, ysgolion a sefydliadau hyfforddi eraill. Felly , o dro i dro bydd wynebau newydd yn ymddangos yn rhai o'r dosbarthiadau a bydd eich plentyn yn sôn am rywun gwahanol adref! Gallwch wybod mwy am yr ymwelwyr hyn yma.

Mae systemau a chanllawiau diogelu plant cadarn yn eu lle i sicrhau fod pob myfyriwr yn cael eu gwirio yn ofalus cyn cael treulio cyfnod yn yr ysgol.