Siarter Iaith Gwynedd


OUR SCHOOL MISSION
Our vision is that every child is able to and chooses to speak Welsh fluently in all aspects of school life and beyond and that they are proud of the Welsh language, culture and traditions .

Llwyddodd yr ysgol I dderbyn achrediad aur yn hydref 2017 ac rydym yn awr yn gweithio I gynnal y safon. (Welsh only available...)

Click here to see photos of the awards ceremony at Ysgol Glan y Môr.

OUR AIMS TOWARDS THE SILVER AWARD:

2017

Wythnos Cymru Cŵl Activity Week May 22-25th

poster

Click here for more information

llinell

2016

Wythnos Cymru Cŵl Activity Week April 11-15th

poster

Click here for more information

llinell

2015

Cymru Cŵl Week Activities - click here

School Eisteddfod - Homework - click here

Where in Wales? - Family Quiz - click here

Where in Wales? - ANSWERS - click here

llinell

2014

Language Charter Launch

Click here to see what's happening at ysgol Abererch!

llinell

Idiomau Competition Results:

Siarad pymtheg y dwsin Siarad drwy dy het Dros ei ben a'i glustiau
     
Llyncu Mul Dim siw na miw Rhoi ffidil yn y to

llinell


LOGO SIARTER IAITH

 

Cymru Cŵl Week

Click here to see the photos

 

eisteddfod ffug

Click here for the results of the Fun Eisteddfod held on 27 March 2014

 

Welsh Speaking Practice

anti jo gyda'r plant

Mae Anti Jo o gwmni Asda yn dod atom unwaith yr wythnos i'n helpu yn ystod y grwpiau dechrau da.

Mae Anti Jo yn mynd i gael gwersi i ddysgu siarad Cymraeg dwywaith yr wythnos ac mae yn cael ymarfer siarad Cymraeg gyda ni! Click here to see more photos

September 2013

FOUNDATION CLASS

yn wên o glust i glust / smiling from ear to ear

gwenu

 

 


KS2 CLASS

dros ei ben a'i glustiau / head over heels

llun rhywun mewn cariada'i wynt yn ei ddwrn / in a hurry

gwynt mewn dwrn llun plentyn

 

 

 

poster

 

WANT TO LEARN WELSH IN 2015? - click here

 

 

 

llinell

Ready for a challenge in 2014?
Learn & improve your Welsh with Coleg Meirion - Dwyfor - click here

llinell

penwythnos antur

Glan-llyn - Cwrs Teulu / Cwrs Cymraeg i Deuluoedd

Cyfle yw hwn i ddod i Lan-llyn ar Gyrsiau Teulu, ond eleni am y tro cyntaf erioed bydd cyfle yn ystod cwrs hanner tymor yr hydref, i rieni sydd yn dysgu Cymraeg gael gwersi Cymraeg gan diwtoriaid yn ogystal a mwynhau yr amrywiaeth o weithgareddau sydd gan y gwersyll i’w gynnig - cliciwch yma

Mwy o wybodaeth am gyrsiau eraill - cliciwch yma

llinell

poster

 

A FANTASTIC OPPORTUNITY FOR YOU TO LEARN WELSH! - click here

 

 

llinell

More information on the following links:-
www.mentrauiaith-gogledd.com/gwynedd/prosiectau.html
www.gllm.ac.uk

GWERSI CYMRAEG I RIENI A CHYFEILLION YR YSGOL
Trefnir gan Adran Cymraeg i Oedolion Grwp Llandrillo Menai
Neuadd Abererch- Tachwedd 4ydd am 5 wythnos-8:45-10:45 am- £11

Implementation plan Ysgol Abererch - click here