Ysgol Eco / Ysgol Werdd

Mae'r ysgol wedi ennill y wobr arian ac yn gweithio ar hyn o bryd i gael y wobr aur.

Mae'r ysgol yn casglu hen ddillad, teganau meddal, bagiau, esgidiau neu lenni ar gyfer eu hail- gylchu yn y bin mawr glas. Bydd Antur waunfawr yn gwagio'r bin pan mae'n llawn ac yn rhoi arian i'r ysgol yn ôl pwysau'r bin.

llinell

sbarci a fflic

Lleihau Defnydd o Ynni

Mae Ysgol Abererch wedi cymryd rhan yng Nghynghrair Sbarci a Fflic ac wedi lleihau eu defnydd ynni - cliciwch yma


llinell

y grwp gwyrdd


Dyma aelodau y Grŵp Gwyrdd 2014 - 2015

Mia, Morgandie, Kayleigh, Harry, Amy, Summer, Dafyddllinell

tystysgrif garddio

 

Rydym wedi derbyn tystysgrif am ein sgiliau garddio.