Home > About > Governors

Governors


Chair / Community Council: Mrs Ceri Hughes
Vice-Chair / Parents: Mrs Catrin Jones
Community: Mrs Elaine Williams 
Co-opted: Mr John Hughes  
Education Authority: Mrs Nia Williams and Dr Eilir Hughes
Parents: Miss Emma Jones, Mr Laurent Gorce
Headteacher: Mrs Annwen Hughes
Teachers: Miss Eleri Williams
Curriculum Representative: - 
Ancillary Staff: 

Clerk to the Governing Body: Miss Caren Thomas

English coming soon...

Mae’r Corff Llywodraethu’n gweithio’n agos iawn gyda’r pennaeth, y staff a’r Awdurdod Lleol er mwyn cynorthwyo i ddarparu addysg o’r safon orau posibl ar gyfer holl blant yr ysgol.

Gellir cysylltu â Chadeirydd y Llywodraethwyr, Mrs Ceri Hughes, drwy’r Clerc, Miss Caren Thomas:

Ffôn: 01758 613441
Ebost: Caren Thomas

Dyletswyddau’r Llywodraethwyr

Rhaid i’r Llywodraethwyr gydweithio yn agos gyda’r pennaeth i sicrhau fod yr ysgol yn gweithio’n effeithiol.

  1. Bod yn ‘ffrind beirniadol’ yn cefnogi yr ysgol i sicrhau’r amodau gorau posibl ar gyfer plant a staff
  2. Maen nhw’n gyfrifol am berfformiad cyffredinol yr ysgol
  3. Rhaid iddyn nhw archwilio cwricwlwm yr ysgol yng ngoleuni polisïau’r Awdurdod Addysg.
  4. Rheoli arian sydd wedi ei drosglwyddo o’r Awdurdod Addysg.
  5. I fod yn gyfrifol am benodi staff yr ysgol.
  6. Sicrhau fod gwybodaeth am yr ysgol ar gael i’r rhieni.
  7. Bod yn gyfrifol am drefnu adroddiad i’r rhieni a threfnu cyfarfod i drafod cynnwys yr adroddiad ag unrhyw fater arall sy’n ymwneud â bywyd yr ysgol.

Disgwylir i’r Llywodraethwyr fynychu hyfforddiant y trefnir gan yr A.Ll. Cynhelir 2 gyfarfod bob tymor yn ystod y flwyddyn. Cynhelir is-bwyllgorau fel bo’r angen.