Hafan > Amdanom > Pwy di pwy?

Pwy di pwy?


Pennaeth (ac athrawes Bl 3 a 4) Mrs Annwen Hughes

Athrawes dosbarth derbyn, 1 a 2 (Dydd Llun i dydd Iau) Miss Eleri Wyn Williams

Athrawes dosbarth derbyn, 1 a 2 (dydd Gwener)   Mrs Lowri Jones

Athrawes dosbarth Meithrin Mrs Lowri Jones

Athrawes CA2 - Bl 5-6    Mrs Rebecca Lewis

Uwch Gymhorthydd llawn amser  Mrs Ann Parry a Mrs Sian Lloyd Roberts

 Cymorthyddion Un i Un   Ms Bethan Atkinson a Mrs Gwawr Roberts

Athrawes rhan-amser/Cydlynydd Anghenion Arbennig   Mrs Sian Teleri Hughes

Ysgrifennyddes    Miss Caren Thomas

Cogyddes    Mrs Shelley Roberts

Gofalwraig   Mrs Annwen Parry