Hafan > Gwybodaeth > Diogelu

Diogelu


Y Personau Cyfrifol am Amddiffyn Plant yn Ysgol Abererch yw-

Cydgysylltydd o blith uwch reolwyr yr ysgol.

Enw:    Mrs Annwen Hughes, Ysgol Abererch, Abererch  
Rhif ffôn cyswllt – 01758613441

Enw:  Mrs Rebecca Lewis, Ysgol Abererch, Abererch  
Rhif ffôn cyswllt – 01758613441

Enw:  Miss Eleri Williams, Ysgol Abererch, Abererch  
Rhif ffôn cyswllt – 01758613441

Aelod o’r Llywodraethwyr

Enw: Mrs Ceri Hughes, 14 Tan yr Eglwys, Abererch
Rhif ffôn cyswllt – 07557041816


Person cyswllt yn yr awdurdod

Enw: Bethan Helen Jones, Uwch Swyddog Diogelu Plant, Adran Addysg, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH
Rhif ffôn cyswllt – 01758704044 /07977504344 BethanHelenJones@gwynedd.llyw.cymru

Neu
Drwy’r Tim Cyfeiriadau Plant, Gwasanaethau Cymdeithasol 01758704455
Dylid cysylltu gyda’r person cyswllt yn yr awdurdod os oes honiadau sydd yn ymwneud ag amddiffyn plant yn gysylltiedig â’r pennaeth.