Hafan > Rhieni > Presenoldeb a gwyliau

Presenoldeb a gwyliau


Gwyliau Yn Ystod Tymor Ysgol

Os ydych yn mynd ar wyliau yn ystod tymor yr ysgol mae’r gyfraith yn dweud bod yn rhaid I chi ofyn caniatad gan yr Ysgol cyn mynd.

Ffurflen Absenoldeb/Salwch

Mae gan yr ysgol ddyletswydd i sicrhau bod y disgyblion yn mynychu’n rheolaidd.  Os nad yw plentyn yn bresennol ar gyfer sesiwn, cânt eu marcio’n absennol. Disgwylir i rieni gysylltu â’r ysgol y bore cyntaf hwnnw fel y gellir rhoi cyfrif am absenoldeb.

Yn unol â rheolau’r Cynulliad Cenedlaethol mae’n rhaid i bob ysgol ddosbarthu absenoldebau mewn un o ddwy ffordd: awdurdodedig neu anawdurdodedig

  • Mae absenoldebau awdurdodedig yn arferol yn cynnwys salwch neu apwyntiadau meddgol.  Mae modd hefyd gofyn am hyd at ddeng niwrnod o wyliau mewn un flwyddyn ysgol.  Mae’r Pennaeth yn ystyried y ceisiadau hyn ar sail unigol.  Rydym yn annog rhieni’n gryf i beidio â thynnu eu plant allan yn ystod y flwyddyn ysgol gan fod parhad yn hollbwysig i sicrhau dysgu effeithlon. 
  • Cofnodir unrhyw absenoldebau heb eu hesbonio fel rhai anawdurdodedig. Mae gwybodaeth am bresenoldeb yr ysgol yn cael ei chadw’n electronig gan yr AALl.    

Gall Swyddogion Lles Addysg ymweld â chartrefi unrhyw rieni yr ystyrir bod ffigurau presenoldeb eu plentyn yn bryder i’r Ysgol a’r AALl. 

Presenoldeb Yr Ysgol 22/23

Presenoldeb =   91.71% 

Targed         =   96%

Cyfnod Gwahardd ar gyfer Heintiau Cyffredin (Mai 2023) Gan gynnwys A-Y o heintiau cyffredin a'r Camau Nesaf

Cyfnod Gwahardd ar gyfer Heintiau Cyffredin (Mai 2023) Gan gynnwys A-Y o heintiau cyffredin a'r Camau Nesaf