Hafan > Ysgol > Ysgol Eco

Ysgol Eco


Llwyddodd yr Ysgol i ennill Y Faner Werdd yn Haf 2021 sef yr achrediad Gwobr Ysgol Eco a gydnabyddir yn ryngwladol.Mae’r Ysgol wedi gweithio trwy 7 cam a dangos tystiolaeth a llwyddiant ar bob cam er mwyn derbyn y wobr yma.Gellir darllen mwy am y cynllun ar y wefan o dan y tab Addysg:-

www.keepwalestidy.cymru/eco-schools/cy/

Mae gweithdrefnau dyddiol yr ysgol yn hyrwyddo pethau fel

  • Ail-gylchu dillad, papur ac adnoddau
  • Creu compost
  • Casglu sbwriel
  • Arbed ynni
  • Lleihau ôl traed carbon a milltiroedd bwyd