Hafan > Cymunedol > Cymdeithas Rhieni a Chyfeillion

Cymdeithas Rhieni a Chyfeillion


Mae’r Gymdeithas Rhieni wedi ei sefydlu yn yr ysgol. Hoffem feddwl bod y Gymdeithas yn cyflawni tair prif swyddogaeth:

  • Codi arian ar gyfer yr ysgol.
  • Bod yn fforwm i drafod pynciau addysgol.
  • Bod yn gyfrwng i rieni ddod i adnabod eu gilydd yn well.

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas yn fuan ar ôl dechrau’r flwyddyn ysgol ym mis Medi.  Mae croeso i bob un ohonoch i fod yn aelodau o’r gymdeithas hon.  Byddwch cystal â chefnogi’r gymdeithas yn ei hymdrechion, a cheisio mynychu cymaint o gyfarfodydd ag y bo modd.