Hafan > Ysgol > Ysgol Masnach Deg

Ysgol Masnach Deg


Mae Ysgol Abererch wedi ennill y Statws o Ysgol Fasnach Deg.  Golyga hyn fod yr ysgol yn cefnogi, yn hyrwyddo ac yn defnyddio cynyrch Masnach Deg pan yn bosibl.